:: KOMUNIKOLOGIJA
Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

Povratak na početnu stranicu
Iz iste kategorije:

>> Struktura ocene i evidencija studenata 2016-2017
>> Struktura ocene i evidencija studenata 2015-2016
>> Struktura ocene i evidencija studenata 2014-2015
>> Komunikologija za menadžere - knjiga 2
>> Komunikologija - Čiste energetske tehnologije
>> Struktura ocene i evidencija studenata 2013-2014
>> Teme za master radove iz komunikologije
>> Struktura ocene i evidencija studenata 2012-2013
>> Upis ocene u indeks za sve generacije
>> Struktura ocene i evidencija studenata 2011-2012

trenutno čitate>> Struktura ocene i evidencija studenata 2010-2011

>> Kako koristiti literaturu za pisanje seminarskih radova
>> Raspored seminarskih 2009
>> Struktura ocene i evidencija studenata 2009-2010
>> Komunikologija za menadžere - knjiga
>> Seminarski radovi iz komunikologije 2009
>> Ispit nije prošao u studentskoj službi?
>> Često postavljana pitanja
>> Najčešće teme koje se obrađuju u toku semestraaffiliate_link

Struktura ocene i evidencija studenata 2010-2011

Način računanja krajnje ocene iz komunikologije, za redovne studente, na osnovu prikupljenih poena:

dolasci na predavanja 5 poena
dolasci na vežbe 5 poena
aktivnosti na vežbama (zajedno čine predmetni projekat) 30 poena
ispit 60 poena

______________
sve zajedno 100 poena

__________
Uneto dana: 2010-11-04 u kategoriji: informacije
Ključne reči:


Dodatni resursi:
Pozitivna psihologija
Psihologija blog