:: KOMUNIKOLOGIJA
Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

Povratak na početnu stranicu
Iz iste kategorije:

>> Prezentacije sa predavanja
>> Literatura za predmet Psihologija u menadžmentu
>> Poslovno pismo: upit za poslovnu saradnju za poslovni uspeh
>> Poslovno pismo: poslovna ponuda primer predloga za posao
>> Psihološko testiranje za posao: kako se ponašati
>> Pismo preporuke: Preporuka za posao primer
>> Pismo preporuke: Preporuka profesora za stipendiju primer
>> Obrazac za motivaciono pismo - primer
>> Obrazac za propratno pismo - primer
>> CV obrazac: Obrazac za CV i radnu biografiju

trenutno čitate>> Motivaciono pismo primer - kako napisati

>> Kako održati prezentaciju i javni nastup
>> Propratno pismo primer - primer poslovnog pisma
>> Dobra powerpoint prezentacija primer
>> Poslovni razgovor, priprema i vođenje poslovnog razgovora
>> Primer CV-ja, primer radne biografije, propratnog pisma
>> Kako napisati CV (sivi) radna biografija propratno i motivaciono pismo: koraci i greške
>> Primeri poslovnih pisama - poslovno pismo
>> Poslovno pismo - princip i primer poslovnog pisma, službeni dopis, memo
>> Pisana komunikacija - poslovni imejlaffiliate_link

Motivaciono pismo primer - kako napisati

(opšti principi pisanja CVja i radne biografije ovde)
(propratno pismo primer ovde)


(obrazac za motivaciono pismo ovde)

Motivaciono pismo je traženo pri traženju posla, ali i pri konkurisanju za studiranje, stipendiju ili studentsku razmenu.

U okviru motivacionog pisma suština je pokazati čitaocu tog pisma šta vas konkretno motiviše da mu se obratite i da tražite posao koji tražite. U motivacionom pismu u najkraćim crtama objašnjavamo šta nas konkretno motiviše da radimo na tom mestu i u toj organizaciji, i najkraće objašnjavamo koristi koje bi organizacija mogla imati od nas.

Što konkretnije i specifičnije predstavite svoju motivaciju, to bolje po vas. Ako budete pisali samo opšte fraze, zvučaćete kao većina vaših konkurenata za to radno mesto.

Reći "motiviše me uspeh, napredovanje i rešavanje problema" je vrlo opšta fraza koju će verovatno napisati i svi ostali konkurenti. Takođe, fraze kao što su "uživam u timskom radu" i "svaki dan je za mene nov izazov" su već odavno prevaziđene.

Umesto toga, informišite se oko toga čime se ponuđač konkretno bavi i svoju motivaciju predstavite u tom kontekstu, na primer "uživam u izazovu komuniciranja sa ljudima koji nisu sigurni da li im moja firma može ponuditi najbolje rešenje", ili "rešavanje svakodnevnih problema kao što su organizacija snabdevanja i skladištenja doživljavam kao dodatni izazov i nešto vrlo interesantno".

Rečenice koje objašnjavaju kako ste vi konkretno motivisani da radite takav posao, šta vam je tu zanimljivo, zašto biste i kako na tom poslu dali sve od sebe su rečenice koje poslodavce zanimaju.

Motivaciono pismo
Primer motivacionog pismafajl u prilogu: motivaciono_pismo_1.doc__________
Uneto dana: 2011-05-05 u kategoriji: materijali
Ključne reči: Posao, Traženje posla, Pismo, Motivaciono, karijera, zaposlenje


Dodatni resursi:
Pozitivna psihologija
Psihologija blog