:: KOMUNIKOLOGIJA
Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

Povratak na početnu stranicu
Iz iste kategorije:

>> Prezentacije sa predavanja
>> Literatura za predmet Psihologija u menadžmentu
>> Poslovno pismo: upit za poslovnu saradnju za poslovni uspeh
>> Poslovno pismo: poslovna ponuda primer predloga za posao
>> Psihološko testiranje za posao: kako se ponašati
>> Pismo preporuke: Preporuka za posao primer
>> Pismo preporuke: Preporuka profesora za stipendiju primer
>> Obrazac za motivaciono pismo - primer
>> Obrazac za propratno pismo - primer

trenutno čitate>> CV obrazac: Obrazac za CV i radnu biografiju

>> Motivaciono pismo primer - kako napisati
>> Kako održati prezentaciju i javni nastup
>> Propratno pismo primer - primer poslovnog pisma
>> Dobra powerpoint prezentacija primer
>> Poslovni razgovor, priprema i vođenje poslovnog razgovora
>> Primer CV-ja, primer radne biografije, propratnog pisma
>> Kako napisati CV (sivi) radna biografija propratno i motivaciono pismo: koraci i greške
>> Primeri poslovnih pisama - poslovno pismo
>> Poslovno pismo - princip i primer poslovnog pisma, službeni dopis, memo
>> Pisana komunikacija - poslovni imejlaffiliate_link

CV obrazac: Obrazac za CV i radnu biografiju

U nastavku možete besplatno skinuti, izmeniti i koristiti CV obrazac tj.formular za pisanje radne biografije.
Svaki CV obrazac sadrži nekoliko osnovnih delova:
1. Kontakte kandidata za posao: adresa, telefoni, imejl
2. Radno iskustvo koje je relevantno za posao na koji se javljate. Ovde treba opisati i najvažnija dostignuća i ostvarenja na poslu. Ukoliko imate više iskustva, navodite ih obrnutom hronologijom: od najskorijih ka starijim
3. Obrazovanje kandidata: formalni stepeni obrazovanja, od najskorijih ka starijim. Dovoljno je pisati najviši stepe stručne spreme koji odgovara radnom mestu na koje konkurišete, srednju i osnovnu školu treba spominjati samo ukoliko se to izričito traži ili je dovoljno za obavljanje posla.
4. Dodatne veštine koje su potrebne za taj posao, pogotovo ukoliko imate određenu diplomu ili sertifikat
5. Dodatni podaci od važnosti, i fotografija ukoliko se traži u oglasu
Ukoliko postoji potreba, na sledećoj stranici možete skinuti preporučeni CV obrazac od strane Evropske unije, mada je on suviše obiman za naše prosečne potrebe:
http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae/templates-instructions

Upamtite da popunjen CV obrazac treba da pokaže kako je vaše radno iskustvo u vezi sa poslom na koji konkurišete! To je najvažniji deo svakog CV obrasca, jer vas on kvalifikuje za novo radno mesto. Puno sreće!


Takođe, iz levog menija možete izabrati i pomoć u vezi sa motivacionim pismom, propratnim, i pismom preporuke.fajl u prilogu: CVobrazac1.doc
fajl u prilogu 2: CVobrazac2.doc__________
Uneto dana: 2013-05-24 u kategoriji: materijali
Ključne reči: Posao, Traženje posla, CV, Obrazac, Primer, Radna biografija, Novac, Karijera, zaposlenje


Dodatni resursi:
Pozitivna psihologija
Psihologija blog