:: KOMUNIKOLOGIJA
Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

Povratak na početnu stranicu
Iz iste kategorije:

>> Prezentacije sa predavanja
>> Literatura za predmet Psihologija u menadžmentu
>> Poslovno pismo: upit za poslovnu saradnju za poslovni uspeh
>> Poslovno pismo: poslovna ponuda primer predloga za posao
>> Psihološko testiranje za posao: kako se ponašati
>> Pismo preporuke: Preporuka za posao primer

trenutno čitate>> Pismo preporuke: Preporuka profesora za stipendiju primer

>> Obrazac za motivaciono pismo - primer
>> Obrazac za propratno pismo - primer
>> CV obrazac: Obrazac za CV i radnu biografiju
>> Motivaciono pismo primer - kako napisati
>> Kako održati prezentaciju i javni nastup
>> Propratno pismo primer - primer poslovnog pisma
>> Dobra powerpoint prezentacija primer
>> Poslovni razgovor, priprema i vođenje poslovnog razgovora
>> Primer CV-ja, primer radne biografije, propratnog pisma
>> Kako napisati CV (sivi) radna biografija propratno i motivaciono pismo: koraci i greške
>> Primeri poslovnih pisama - poslovno pismo
>> Poslovno pismo - princip i primer poslovnog pisma, službeni dopis, memo
>> Pisana komunikacija - poslovni imejlaffiliate_link

Pismo preporuke: Preporuka profesora za stipendiju primer

Pismo preporuke је često tražen dokument pri traženju studentske stipendije ili razmene. Svrha ovog pisma je da onome ko vrši izbor ukaže na posebne kvalitete kandidata, i zbog toga preporuka uvek treba da bude uobličena tako da je onaj ko je bude čitao dobro razume i prihvati.

Za dobro pismo preporuke je važno da bude iskreno napisano i vrlo konkretno, kako bi u najboljoj meri radilo u korist objekta tog pisma.

Nemojte tražiti pismo preporuke ukoliko preporuku niste zaslužili, ukoliko se ni počemu značajnom niste izdvojili od kolega studenata, ili ukoliko niste sigurni da vas onaj ko piše preporuku dobro poznaje. Na ovaj način dovodite u neprijatnu situaciju onoga od koga tražite preporuku, što nikako ne želite. Dodatan problem sa traženjem preporuka koje niste zalužili je što rušite rejting vašoj ustanovi i onome ko preporuku daje, što na duže staze nije dobro ni za koga. Bolje je na vreme potruditi se da se preporuka zasluži: vrednim radom, konstruktivnim idejama, pokazivanjem inicijative i kritičkim razmišljanjem.

Dobrim ponašanjem i isticanjem treba zaslužiti svoju preporuku.Tražite pismo preporuke od osobe (nastavnika, profesora, asistenta...) za koju smatrate da vas dobro poznaje i da će znati da dobro napiše dobre stvari o vama. Vodite o računa o rokovima za slanje preporuke, jer nastavno osoblje ponekad nema vremena da vam se "odmah" posveti.

Kada tražite pismo preporuke od nekoga, uvek mu skrenite pažnju na sledeće:
1. Za šta vam treba to pismo
2. Na kom jeziku treba da je napisano
3. Koji je rok za pisanje
4. Da li treba da se piše na posebnom obrascu
5. Da li treba da bude posebno overeno, i u koliko primeraka

U prilogu pronađite primere preporuke na srpskom i engleskom jeziku.fajl u prilogu: preporuka-srp-1.doc
fajl u prilogu 2: preporuka-eng-1.doc__________
Uneto dana: 2013-05-29 u kategoriji: materijali
Ključne reči: karijera, pismo, zaposlenje, stipendija, fakultet, studiranje, preporuka


Dodatni resursi:
Pozitivna psihologija
Psihologija blog