:: KOMUNIKOLOGIJA
Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

Povratak na početnu stranicu
Iz iste kategorije:

>> Prezentacije sa predavanja
>> Literatura za predmet Psihologija u menadžmentu

trenutno čitate>> Poslovno pismo: upit za poslovnu saradnju za poslovni uspeh

>> Poslovno pismo: poslovna ponuda primer predloga za posao
>> Psihološko testiranje za posao: kako se ponašati
>> Pismo preporuke: Preporuka za posao primer
>> Pismo preporuke: Preporuka profesora za stipendiju primer
>> Obrazac za motivaciono pismo - primer
>> Obrazac za propratno pismo - primer
>> CV obrazac: Obrazac za CV i radnu biografiju
>> Motivaciono pismo primer - kako napisati
>> Kako održati prezentaciju i javni nastup
>> Propratno pismo primer - primer poslovnog pisma
>> Dobra powerpoint prezentacija primer
>> Poslovni razgovor, priprema i vođenje poslovnog razgovora
>> Primer CV-ja, primer radne biografije, propratnog pisma
>> Kako napisati CV (sivi) radna biografija propratno i motivaciono pismo: koraci i greške
>> Primeri poslovnih pisama - poslovno pismo
>> Poslovno pismo - princip i primer poslovnog pisma, službeni dopis, memo
>> Pisana komunikacija - poslovni imejlaffiliate_link

Poslovno pismo: upit za poslovnu saradnju za poslovni uspeh

Prilikom poslovanja bilo kog preduzeća često se dešava da ono želi da stupi u saradnju sa drugim poslovnim subjektima koje ne poznaje, da bi se postigao obostrani za poslovni uspeh. Ukoliko imamo proizvod ili uslugu koje želimo da ponudimo drugoj strani na upotrebu, šalje se poslovna ponuda.
Međutim, ukoliko želimo trajniju ili kompleksniju saradnju, šaljemo upit za poslovnu saradnju.
U okviru upita za poslovnu saradnju treba kao prvo da u najkraćim crtama predstavimo svoje preduzeće.
Nakon toga treba da objasnimo šta je to što nas zanima u saradnji sa drugom stranom, kao i da pokažemo kako bi druga strana mogla da ima koristi od saradnje sa nama.
U ovim rečenicama je vrlo važno jasno i ubedljivo pisati, navodeći konkretne argumente zašto je saradnja dobra za obe strane.
Pri kraju pisma možemo navesti nekoliko zamišljenih načina ili scenarija kako bi se ta saradnja odvijala, ali naravno da ćemo ostaviti otvorena vrata i za predloge druge strane.

__________
Uneto dana: 2013-10-14 u kategoriji: materijali
Ključne reči: Poslovno pismo, upit, saradnja, posao, karijera, poslovni uspeh, poslovna ponuda


Dodatni resursi:
Pozitivna psihologija
Psihologija blog