:: KOMUNIKOLOGIJA
Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

Povratak na početnu stranicu
Iz iste kategorije:

>> Struktura ocene i evidencija studenata 2016-2017
>> Struktura ocene i evidencija studenata 2015-2016
>> Struktura ocene i evidencija studenata 2014-2015

trenutno čitate>> Komunikologija za menadžere - knjiga 2

>> Komunikologija - Čiste energetske tehnologije
>> Struktura ocene i evidencija studenata 2013-2014
>> Teme za master radove iz komunikologije
>> Struktura ocene i evidencija studenata 2012-2013
>> Upis ocene u indeks za sve generacije
>> Struktura ocene i evidencija studenata 2011-2012
>> Struktura ocene i evidencija studenata 2010-2011
>> Kako koristiti literaturu za pisanje seminarskih radova
>> Raspored seminarskih 2009
>> Struktura ocene i evidencija studenata 2009-2010
>> Komunikologija za menadžere - knjiga
>> Seminarski radovi iz komunikologije 2009
>> Ispit nije prošao u studentskoj službi?
>> Često postavljana pitanja
>> Najčešće teme koje se obrađuju u toku semestraaffiliate_link

Komunikologija za menadžere - knjiga 2

U 2013. godini u okviru izdavaštva FTN-a izašlo je iz štampe drugo izdanje udžbenika "Komunikologija za menadžere", autora Nile Kapor-Stanulović i Petra Vrgovića, koji na praktičan način opisuje proces komuniciranja i komunikacione aspekte procesa svojstvenih menadžerima u radnim organizacijama.Knjigu treba citirati na sledeći način:

Kapor-Stanulović N., Vrgović P. (2013) Komunikologija za menadžere. Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka.

Knjigu karakteriše sledeći sadržaj:

1.uvod
1.1 pojam komuniciranja
1.2 poslovno komuniciranje
1.3 discipline poslovnog komuniciranja
1.4 značaj komuniciranja u poslovanju
1.5 kategorije i kanali poslovnog komuniciranja
1.6 cilj i uloga komuniciranja u poslovnom kontekstu
1.7 Kvalitet, efikasnost i efektivnost komuniciranja
1.8 Verodostojnost informacije

2. proces komuniciranja
2.1 koraci u procesu
2.2 smetnje u procesu komuniciranja
2.3 odnosi u komunikaciji

3. faktori koji utiču na poslovno komuniciranje

4. komuniciranje u organizaciji
4.1 tokovi informacija
4.2 formalno i neformalno komuniciranje
4.3 vrste intergrupnog komuniciranja
4.4 Informacioni sistemi i poslovno komuniciranje
4.5 Prava količina informacija
4.6 Komuniciranje i otvorene inovacije

5. poslovni razgovor
5.1 faze poslovnog razgovora
5.2 Aktivno slušanje i postavljanje pitanja

6. pisano komuniciranje
6.1 poslovno pismo
6.2 elektronska pošta
6.3 zveštaji
6.4 Internet sajtovi i virtuelne društvene mreže

7. neverbalna komunikacija
7.1 vrste neverbalnog komuniciranja
7.2 aspekti neverbalnog komuniciranja
7.3 funkcije neverbalne komunikacije i odnos između verbalne i neverbalne komunikacije

8. komunikacioni aspekti rukovođenja
8.1 stilovi rukovođenja
8.2 demokratska i autoritativna ličnost
8.3 usmerenost na ljude i usmerenost na zadatke

9. komuniciranje u radnim grupama i timskom radu
9.1 pojam grupe i funkcije grupe u organizaciji
9.2 vrste grupa
9.3 formalno i neformalno komuniciranje u radnim grupama
9.4 uticaj neformalnih grupa na formalne zadatke
9.5 grupni procesi i razvoj grupe
9.6 grupa i tim
9.7 grupno mišljenje i donošenje odluka

10. komunikacioni aspekti motivacije u organizaciji
10.1 šta je motivacija
10.2 komuniciranje i motivacija
10.3 teorije motivacije i njihovi komunikacioni aspekti

Ukoliko neko od studenata koristi prvo izdanje knjige iz 2009. godine, u nastavku slede dodata poglavlja.

__________
Uneto dana: 2015-03-05 u kategoriji: informacije
Ključne reči:


Dodatni resursi:
Pozitivna psihologija
Psihologija blog