:: KOMUNIKOLOGIJA
Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

Povratak na početnu stranicu
Iz iste kategorije:

>> Struktura ocene i evidencija studenata 2016-2017
>> Struktura ocene i evidencija studenata 2015-2016
>> Struktura ocene i evidencija studenata 2014-2015
>> Komunikologija za menadžere - knjiga 2
>> Komunikologija - Čiste energetske tehnologije
>> Struktura ocene i evidencija studenata 2013-2014
>> Teme za master radove iz komunikologije
>> Struktura ocene i evidencija studenata 2012-2013
>> Upis ocene u indeks za sve generacije
>> Struktura ocene i evidencija studenata 2011-2012
>> Struktura ocene i evidencija studenata 2010-2011
>> Kako koristiti literaturu za pisanje seminarskih radova
>> Raspored seminarskih 2009
>> Struktura ocene i evidencija studenata 2009-2010
>> Komunikologija za menadžere - knjiga
>> Seminarski radovi iz komunikologije 2009
>> Ispit nije prošao u studentskoj službi?
>> Često postavljana pitanja

trenutno čitate>> Najčešće teme koje se obrađuju u toku semestra
affiliate_link

Najčešće teme koje se obrađuju u toku semestra

U okviru predavanja i vežbi, biće obrađene sledeće teme:


* pojam komuniciranja, podela oblasti izučavanja, osnovni faktori komuniciranja

* neverbalna komunikacija - aspekti, značaj i veza sa verbalnom komunikacijom

* poslovni razgovor - priprema, faze, principi argumentisanja, tipovi pregovarača, strategije

* komunikacioni aspekti stilova rukovođenja i uloge menadžera i vođe, participativno rukovođenje

* strategije moći, verbalne manipulacije, demokratska i autokratska ličnost

* komuniciranje u timskom radu, koordinacija saradnika, komunikacioni kanali u organizaciji

* uzroci i upravljanje konfliktima, stres kao faktor produktivnosti i zdravlja

* pismeno komuniciranje i upotreba interneta u poslovnom komuniciranju

* poslovni bonton


__________
Uneto dana: 2009-09-01 u kategoriji: informacije
Ključne reči:


Dodatni resursi:
Pozitivna psihologija
Psihologija blog