:: KOMUNIKOLOGIJA
Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

Povratak na početnu stranicu
Iz iste kategorije:

>> Struktura ocene i evidencija studenata 2016-2017
>> Struktura ocene i evidencija studenata 2015-2016
>> Struktura ocene i evidencija studenata 2014-2015
>> Komunikologija za menadžere - knjiga 2
>> Komunikologija - Čiste energetske tehnologije
>> Struktura ocene i evidencija studenata 2013-2014
>> Teme za master radove iz komunikologije
>> Struktura ocene i evidencija studenata 2012-2013
>> Upis ocene u indeks za sve generacije
>> Struktura ocene i evidencija studenata 2011-2012
>> Struktura ocene i evidencija studenata 2010-2011
>> Kako koristiti literaturu za pisanje seminarskih radova
>> Raspored seminarskih 2009
>> Struktura ocene i evidencija studenata 2009-2010
>> Komunikologija za menadžere - knjiga
>> Seminarski radovi iz komunikologije 2009

trenutno čitate>> Ispit nije prošao u studentskoj službi?

>> Često postavljana pitanja
>> Najčešće teme koje se obrađuju u toku semestraaffiliate_link

Ispit nije prošao u studentskoj službi?

Ukoliko ste polagali ispit u jednom roku, a isti prijavljivali u nekom narednom roku, moguće je da ocena neće biti uneta.
Zato je vrlo važno da pravovremeno kontaktirate asistenta - čim prijavite ispit koji ste ranije položili, i da ga obavestite da ste prijavili ispit koji je ranije položen.


Ukoliko ste prijavili i položili ispit u istom roku, postoji mogućnost da on još neko vreme neće biti vidljiv u vašim podacima.
Kada položite ispit, ocena se upisuje u zapisnik sa ispita i elektronski šalje u studentsku službu. Nekoliko dana nakon toga, studentska služba nam šalje odštampani zapisnik sa tog ispita, koji služi za konačnu proveru ispravnosti unetih ocena, koji profesor mora da verifikuje. Taj proces može da potraje neko vreme, u zavisnosti od dostupnosti asistenta i profesora, od nekoliko dana do mesec i više (na primer leti, kada su godišnji odmori). Tek nakon potpisivanja od strane profesora, potpisani zapisnik se predaje studentskoj službi i tek tada, isti dan ili u narednih nekoliko dana, ocene postaju vidljive studentima preko elektronskog upita.
Ispit će sigurno biti verifikovan na vreme, tako da studenti nemaju problema sa uslovom za upis godine i tome slično.
Ohrabrujemo studente da nas kontaktiraju ukoliko postoji problem sa evidencijom u studentskoj službi.

__________
Uneto dana: 2009-08-31 u kategoriji: informacije
Ključne reči:


Dodatni resursi:
Pozitivna psihologija
Psihologija blog