:: KOMUNIKOLOGIJA
Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

Povratak na početnu stranicu
Iz iste kategorije:

>> Prezentacije sa predavanja
>> Literatura za predmet Psihologija u menadžmentu
>> Poslovno pismo: upit za poslovnu saradnju za poslovni uspeh
>> Poslovno pismo: poslovna ponuda primer predloga za posao
>> Psihološko testiranje za posao: kako se ponašati
>> Pismo preporuke: Preporuka za posao primer
>> Pismo preporuke: Preporuka profesora za stipendiju primer
>> Obrazac za motivaciono pismo - primer
>> Obrazac za propratno pismo - primer
>> CV obrazac: Obrazac za CV i radnu biografiju
>> Motivaciono pismo primer - kako napisati
>> Kako održati prezentaciju i javni nastup
>> Propratno pismo primer - primer poslovnog pisma
>> Dobra powerpoint prezentacija primer
>> Poslovni razgovor, priprema i vođenje poslovnog razgovora
>> Primer CV-ja, primer radne biografije, propratnog pisma
>> Kako napisati CV (sivi) radna biografija propratno i motivaciono pismo: koraci i greške
>> Primeri poslovnih pisama - poslovno pismo

trenutno čitate>> Poslovno pismo - princip i primer poslovnog pisma, službeni dopis, memo

>> Pisana komunikacija - poslovni imejlaffiliate_link

Poslovno pismo - princip i primer poslovnog pisma, službeni dopis, memo

(o poslovnom imejlu ovde)
(primer CV ovde)
(propratno pismo primer ovde)
još primera ovde http://www.komunikologija.komuniciranje.rs/id.php?id=75
(primer poslovne ponude ovde)
(primer upita za saradnju ovde)

Iako je 21. vek doba elekstronske komunikacije, klasično poslovno pismo nije u potpunosti izgubilo na svom značaju. Poslovno pismo i i-mejl treba međusobno da se dopunjuju jer su slabosti jednog najčešće prednosti onog drugog.

Poslovno pismo mora biti:
kratko - jedna stranica poslovnog pisma je i više nego dovoljna da se skrene pažnja i iznesu potrebni detalji
jasno i nedvosmisleno - poslovno pismo treba da je sastavljeno od rečenica koje su lako razumljive i šalju konkretnu poruku bez obzira na stručnost i iskustvo onoga ko ih čita
usmereno na onoga ko čita - poslovno pismo mora biti napisano u skladu sa primaočevim osobinama i potencijalnim motivima - pri pisanju uvek treba razmišljati kroz pitanja kao što su "šta bi mene zainteresovalo na njihovom mestu?" i "da li oni posmatraju situaciju iz istog ugla iz koje je posmatram ja?"
vizuelno uređeno - nakon zaglavlja pisma, prvo se piše uvodni pasus u kojem objašnjavamo šta želimo, kako smo došli do kontakta ili podećamo na ranije razgovore; nakon toga u svakom kratkom pasusu pišemo o različitim temama ili aspektima teme; poslednji pasus rezervišemo da se zahvalimo na izdvojenom vremenu i poručimo da smo spremni na saradnju ili novi dogovor.

Praktični primeri poslovnih pisama - klik ovde:
http://www.komunikologija.komuniciranje.rs/id.php?id=75


Primer poslovnog pisma sa karakterističnim delovima

Prednosti klasičnog poslovnog pisma su:
* lakše se čita, pokazuje bliskim saradnicima i nosi sa sobom (kući, na sastanak, čita usput...); lakše se dodaju beleške, podvlače detalji.
* lakše se stavlja u klasičnu preglednu formu sa zaglavljem i ostalim tekstualnim formatiranjem (u slučaju slanja poslovnog pisma preko i-mejla, koristite "hibridnu" formu - pravilno formatirano pismo stavite u attachment - tako će ga primalac lakše štampati i čuvati!
* lakše se čuva i kod pošiljaoca i kod primaoca: sva poslovna korespondencija, izlazna i ulazna, se arhivira u okviru preduzeća. Glavni problem pri arhiviranju i-mejlova je to što su dostupni samo vlasniku - kada na mesto onoga ko je i-mejl poslao ili primio dođe drugo lice, kako da to drugo lice u tuđem računaru nađe taj i-mejl, ili kako da "vršlja" po tuđem inboksu?
* zvanično je i formalno, izgleda ozbiljnije i odaje utisak profesionalnosti - ozbiljne firme uvek preferiraju klasična pisma u prvim koracima komuniciranja
* može poslužiti kao materijalni dokaz ako je valjano overeno

Prednosti elektronske pošte su:
* efikasnija je - neuporedivo brže stiže i teže se gubi (poslovna pisma se najčešće ne gube u pošti, već kad stignu u firmu primaoca - sekretarice, kuriri, puno papira na stolu...)
* neposrednija je i lakše se uspostavljaju lični odnosi među korespodentima
* mnogostruko su ažurnija - brže se odgovara
* mogućnost slanja manjih multimedijalnih sadržaja i linkova ka raznim internet stranicama (za veće sadržaje bolje pošaljite CD)
* lakše se distribuira među prostorno udaljenim saradnicima, naročito ako ih je više (forward)
* e-pošta je mnogo pogodnija za kratke poruke i konsultacije

__________
Uneto dana: 2009-09-15 u kategoriji: materijali
Ključne reči: poslovno pismo, poslovna ponuda, dopis, memo, uspešnost, kompanija


Dodatni resursi:
Pozitivna psihologija
Psihologija blog