:: KOMUNIKOLOGIJA
Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

Povratak na početnu stranicu
Iz iste kategorije:

>> Struktura ocene i evidencija studenata 2016-2017
>> Struktura ocene i evidencija studenata 2015-2016
>> Struktura ocene i evidencija studenata 2014-2015
>> Komunikologija za menadžere - knjiga 2
>> Komunikologija - Čiste energetske tehnologije
>> Struktura ocene i evidencija studenata 2013-2014
>> Teme za master radove iz komunikologije
>> Struktura ocene i evidencija studenata 2012-2013
>> Upis ocene u indeks za sve generacije
>> Struktura ocene i evidencija studenata 2011-2012
>> Struktura ocene i evidencija studenata 2010-2011
>> Kako koristiti literaturu za pisanje seminarskih radova
>> Raspored seminarskih 2009
>> Struktura ocene i evidencija studenata 2009-2010
>> Komunikologija za menadžere - knjiga

trenutno čitate>> Seminarski radovi iz komunikologije 2009

>> Ispit nije prošao u studentskoj službi?
>> Često postavljana pitanja
>> Najčešće teme koje se obrađuju u toku semestraaffiliate_link

Seminarski radovi iz komunikologije 2009

Opšte smernice za izradu seminarskih radova

za školsku 2009/2010 godinu

Pisana forma

* Do 20 strana teksta na zadatu temu, gde je potrebno navesti odgovore koje daje teorija na zadati problem, kao i opaženo stanje koje se najčešće sreće u praksi. Takođe, potrebno je da studenti daju svoje kritičko mišljenje o temi od interesa – na koji način posmatrani fenomen utiče na organizaciju, njene članove i proces komuniciranja.
* Koristiti svu dostupnu literaturu i izvore sa interneta, pri čemu je nužno svu literaturu pravilno citirati i u samom tekstu i u odeljku „literatura“. Seminarski rad ne sme da bude sveden na kopiranje teksta iz jednog ili više izvora, već bi studenti trebali da sažmu te tekstove u novu smisaonu celinu koja odgovara na temu rada, uz korišćenje što više primera. Dakle, čitanje sa razumevanjem i pisanje na osnovu svega pročitanog, a ne svođenje rada na kopiranje pasusa iz jednog ili više izvora.
* Tema rada treba da se u najširem smislu tiče procesa komuniciranja, sa obaveznim osvrtom na implikacije koje tema ima u odnosu na poslovno komuniciranje.
* Pisani deo seminarskog rada bi trebao da bude gotov i poslat na i-mejl komunikologija@gmail.com najkasnije do petka koji prethodi nedelji u kojoj se brani rad (znači pet dana pre odbrane) radi pravovremene povratne informacije i eventualnih izmena. Poželjno je da termine konsultacija iskoristite za dogovor sa asistentom, kako bi rad bio što bolje urađen.
* Vrlo je važno da se pridržavate dogovorenog rasporeda, kašnjenja ili odustajanja od rada će nositi negativne posledice, najverovatnije smanjenje krajnje ocene.

Usmena forma

* Prezentacija rada pred kolegama se vrši u terminu predavanja prema unapred utvrđenom rasporedu.
* Prezentacija rada traje do 20 minuta, uz sva željena i dostupna multimedijalna pomagala.


Dosadašnje teme

U toku proteklih godina, studenti su obradili veliki broj zanimljivih tema koje su predstavili kolegama, od kojih su neke:
* Emocionalna inteligencija i komuniciranje
* Komuniciranje kod slepih i slabovidih osoba
* Tipovi pregovarača u poslovnim razgovorima
* Odliv mozgova i komuniciranje
* Komuniciranje u timskom radu
* Mobilni telefon kao fenomen u komunikaciji
* Konflikti u organizaciji
* Kako komunicirati sa "nezgodnim" ljudima
* Odnosi nevladinih organizacija sa kompanijama
* Govor tela
* Komuniciranje i internet
* Trema u javnom nastupu
* Gestovni govor
* Intervju pri zapošljenju
* Istorija propagande
* Kulturalne i nacionalne različitosti u poslovnom komuniciranju
* Komunikacione veštine diktatora
Od svake generacije tražimo nove, originalne teme koje studenti trebaju sami da predlože i razrade.

Rokovi
Teme za seminarske radove dajete na predavanjima u toku oktobra. Krajnji rok je 28. oktobar 2009. godine. Teme zakazujete usmeno.
Seminarski se prezentuju (obavezno) u toku decembra.

__________
Uneto dana: 2009-09-18 u kategoriji: informacije
Ključne reči:


Dodatni resursi:
Pozitivna psihologija
Psihologija blog