:: KOMUNIKOLOGIJA
Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

Povratak na početnu stranicu
Iz iste kategorije:

>> Struktura ocene i evidencija studenata 2016-2017
>> Struktura ocene i evidencija studenata 2015-2016
>> Struktura ocene i evidencija studenata 2014-2015
>> Komunikologija za menadžere - knjiga 2
>> Komunikologija - Čiste energetske tehnologije
>> Struktura ocene i evidencija studenata 2013-2014
>> Teme za master radove iz komunikologije
>> Struktura ocene i evidencija studenata 2012-2013
>> Upis ocene u indeks za sve generacije
>> Struktura ocene i evidencija studenata 2011-2012
>> Struktura ocene i evidencija studenata 2010-2011
>> Kako koristiti literaturu za pisanje seminarskih radova
>> Raspored seminarskih 2009
>> Struktura ocene i evidencija studenata 2009-2010

trenutno čitate>> Komunikologija za menadžere - knjiga

>> Seminarski radovi iz komunikologije 2009
>> Ispit nije prošao u studentskoj službi?
>> Često postavljana pitanja
>> Najčešće teme koje se obrađuju u toku semestraaffiliate_link

Komunikologija za menadžere - knjiga

Februara 2009. godine u okviru izdavaštva FTN-a izašao je iz štampe udžbenik "Komunikologija za menadžere", autora Nile Kapor-Stanulović i Petra Vrgovića, koji na praktičan način opisuje proces komuniciranja i komunikacione aspekte procesa svojstvenih menadžerima u radnim organizacijama.Knjigu treba citirati na sledeći način:

Kapor-Stanulović N., Vrgović P. (2009) Komunikologija za menadžere. Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka.

Knjigu karakteriše sledeći sadržaj:

1.uvod
1.1 pojam komuniciranja
1.2 poslovno komuniciranje
1.3 discipline poslovnog komuniciranja
1.4 značaj komuniciranja u poslovanju
1.5 kategorije i kanali poslovnog komuniciranja
1.6 cilj i uloga komuniciranja u poslovnom kontekstu
1.7 dodatni pojmovi

2. proces komuniciranja
2.1 koraci u procesu
2.2 smetnje u procesu komuniciranja
2.3 odnosi u komunikaciji
3. faktori koji utiču na poslovno komuniciranje

4. komuniciranje u organizaciji
4.1 tokovi informacija
4.2 formalno i neformalno komuniciranje
4.3 vrste intergrupnog komuniciranja

5. poslovni razgovor
5.1 faze poslovnog razgovora

6. pisano komuniciranje
6.1 poslovno pismo
6.2 elektronska pošta
6.3 zveštaji

7. neverbalna komunikacija
7.1 vrste neverbalnog komuniciranja
7.2 aspekti neverbalnog komuniciranja
7.3 funkcije neverbalne komunikacije i odnos između verbalne i neverbalne komunikacije

8. komunikacioni aspekti rukovođenja
8.1 stilovi rukovođenja
8.2 demokratska i autoritativna ličnost

8.3 usmerenost na ljude i usmerenost na zadatke

9. komuniciranje u radnim grupama i timskom radu
9.1 pojam grupe i funkcije grupe u organizaciji
9.2 vrste grupa
9.3 formalno i neformalno komuniciranje u radnim grupama
9.4 uticaj neformalnih grupa na formalne zadatke
9.5 grupni procesi i razvoj grupe
9.6 grupa i tim
9.7 grupno mišljenje i donošenje odluka

10. komunikacioni aspekti motivacije u organizaciji
10.1 šta je motivacija
10.2 komuniciranje i motivacija
10.3 teorije motivacije i njihovi komunikacioni aspekti

__________
Uneto dana: 2009-10-06 u kategoriji: informacije
Ključne reči:


Dodatni resursi:
Pozitivna psihologija
Psihologija blog